zlotow-powiat.pl Aktualno?ci - MENU - Starostwo Powiatowe w?Z?otowie

UPzlotow-powiat.pl
Title: Aktualno?ci - MENU - Starostwo Powiatowe w?Z?otowie
Description: Aktualno?ci - MENU - Strona powiatu z?otowskiego
Keywords: aktualno?ci - menu - powiat z?otów, powiaty, powiat, powiat z?otowski, z?otów, krajenka, lipka, zakrzewo, jastrowie, okonek, tarnówka, zlotow, samorz?dy lokalne, samorzad, wielkopolska, województwo w...
zlotow-powiat.pl is ranked 3 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $5,213. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. zlotow-powiat.pl has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

zlotow-powiat.pl Information

zlotow-powiat.pl Information,zlotow-powiat.pl IP Address,zlotow-powiat.pl DNS Server

Website / Domain: zlotow-powiat.pl
Website IP Address: 185.23.22.147
Domain DNS Server: ns2.i.media.pl,ns1.i.media.pl

zlotow-powiat.pl Rank

Alexa Rank: 3612266
Html Domain Rank: 3/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

zlotow-powiat.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,213
Daily Revenue: $14
Monthly Revenue $428
Yearly Revenue: $5,213
Daily Unique Visitors 1,314
Monthly Unique Visitors: 39,420
Yearly Unique Visitors: 479,610

zlotow-powiat.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Connection close
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control private
Content-Type text/html
Server Microsoft-IIS/7.5
Date Tue, 20 Feb 2018 21:14:02 GMT

zlotow-powiat.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
aktualno?ci - menu - powiat z?otów 0 0.00%
powiaty 2 0.20%
powiat 37 3.27%
powiat z?otowski 1 0.23%
z?otów 3 0.26%
krajenka 1 0.11%
lipka 1 0.07%
zakrzewo 1 0.11%
jastrowie 3 0.39%
okonek 1 0.09%
tarnówka 1 0.11%
zlotow 0 0.00%
samorz?dy lokalne 0 0.00%
samorzad 0 0.00%
wielkopolska 0 0.00%
województwo w... 0 0.00%

zlotow-powiat.pl Traffic Sources Chart

zlotow-powiat.pl Alexa Rank History Chart

aleax

zlotow-powiat.pl Html To Plain Text

Aktualno?ci - MENU - Starostwo Powiatowe w?Z?otowie POWIAT PROJEKTY Firmy/Gospodarka Organy Kontakt Narady koordynacyjne sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Lokalizacja Powiat w liczbach Powiaty partnerskie Przyroda Powiatu Z?otowskiego Organizacje Pozarz?dowe Sytuacja gospodarcza Aktualno?ci Gospodarcze Dotacje i Programy Unijne dla Firm Baza firm Oferta Inwestycyjna Punkt konsultacyjny WARP- fundusze UE Banki Instytucje i urz?dy S?u?ba Zdrowia Policja, Stra? i S?dy Powiatowe Placówki O?wiatowe Powiatowy Urz?d Pracy Terminy i tematy narad Dokumenty POWIAT Lokalizacja Powiat w liczbach Powiaty partnerskie Przyroda Powiatu Z?otowskiego PROJEKTY Organizacje Pozarz?dowe Firmy/Gospodarka Sytuacja gospodarcza Aktualno?ci Gospodarcze Dotacje i Programy Unijne dla Firm Baza firm Oferta Inwestycyjna Punkt konsultacyjny WARP- fundusze UE Banki Organy Instytucje i urz?dy S?u?ba Zdrowia Policja, Stra? i S?dy Powiatowe Placówki O?wiatowe Powiatowy Urz?d Pracy Kontakt Narady koordynacyjne sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Terminy i tematy narad Dokumenty Zmień wielko?? czcionki Zmień kontrast [ Wyszukiwanie zaawansowane ] Aktualno?ci 2017-04-06 Aktualno?ci Stolarze na medal! 3 kwietnia odby? si? XVII Mi?dzynarodowy Konkurs Stolarski organizowany przez Zasadnicz? Szko?? Zawodow? Towarzystwa Salezjańskiego i Okr?gowy Inspektorat Pracy w Szczecinie. W?ród 28 uczestników znale?li si? równie? przedstawiciele z?otowskich szkó? – uczniowie klasy 3w2 z CKZiU przy ul. Norwida 10, Damian Zdrenka i Tomasz Plewa. Czytaj ca?o?? 2017-04-05 Aktualno?ci Nagrody Powiatu Z?otowskiego rozdane We wtorek 4 kwietnia w Z?otowskim Centrum Aktywno?ci Spo?ecznej odby?a si? uroczysta gala wr?czenia Nagród Powiatu Z?otowskiego za 2016 rok. By?a ona zwieńczeniem trudnej pracy kapitu?y konkursu, która spo?ród wielu wspania?ych kandydatur musia?a wy?uska? te najlepsze. O tym jak nie?atwe by?o to zadanie niech ?wiadczy fakt, ?e zdecydowano o przyznaniu dwóch nagród specjalnych. Ale o tym za chwil?. Czytaj ca?o?? 2017-04-04 Aktualno?ci Pracownik do 29 lat na wag? Z?OT(ow)A! Je?li masz od 18 do 29 lat, zamieszkujesz powiat z?otowski, jeste? osob? bezrobotn?, biern? zawodowo, nie ucz?c? si?, a chcia?by? naby? lub podwy?szy? kompetencje, zdoby? nowe do?wiadczenie na p?atnym sta?u albo za?o?y? w?asn? firm?, ten projekt jest dla Ciebie. Czytaj ca?o?? 2017-04-04 Aktualno?ci Konkurs ofert rozstrzygni?ty Rozstrzygni?ty zosta? otwarty konkurs ofert na realizacj? zadań publicznych Powiatu Z?otowskiego. Dofinansowanie uzyska?o trzydzie?ci jeden projektów. Ich ??czn? warto?? oszacowano na 717 499,52 z?, organizacje aplikowa?y natomiast o 314 103,80 z?. Rozdysponowano 148 055,00 z?. Czytaj ca?o?? 2017-04-03 Aktualno?ci Ró?ane Mistrzostwo dla KOS Piecewo Jastrowie Na zaproszenie Oddzia?u Regionalnego ?ódzkie i Klubu Olimpiad Specjalnych Lwy Kutno reprezentacja Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu ze swoim trenerem Dariuszem Chilickim uczestniczy?a w Makroregionalnym Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych w Kutnie – Mie?cie Ró?. Czytaj ca?o?? 2017-04-03 Aktualno?ci Znamy laureatów powiatowego etapu konkursu ?25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni? W pi?tek 31 marca up?yn?? termin nadsy?ania prac do powiatowego etapu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i M?odzie?y 2017 pod has?em ?25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. M?odzi plastycy z terenu powiatu z?otowskiego wykazali si? spor? inwencj? twórcz?, tak wi?c komisja pracuj?ca nad wyborem najlepszych prac, które zostan? poddane ocenie na etapie województwa, mia?a twardy orzech do zgryzienia. Czytaj ca?o?? 2017-03-31 Aktualno?ci Imponuj?ce dofinansowanie dla SOSW. Starosta gratuluje Bie??cy tydzień w?adzom powiatu z?otowskiego oraz dyrekcji Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Jastrowiu przyniós? dwie bardzo dobre wiadomo?ci. Opublikowane zosta?y listy projektów, które w konkursach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oceniono pozytywnie. Czytaj ca?o?? 2017-03-31 Aktualno?ci Starosta Ryszard Go?awski spotka? si? z wicemarsza?kami województwa wielkopolskiego Starosta Z?otowski Ryszard Go?awski spotka? si? dzi? z Wicemarsza?kiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim. Przedmiotem rozmów by?a przebudowa drogi Paruszka-Podró?na na odcinku Dolnik-G?ubczyn-Augustowo-?miardowo Krajeńskie. Czytaj ca?o?? [ strona: 1 2 3 4 z 4 ] >> koniec Zobacz wszystkie aktualno?ci Powiat na skróty Gminy Powiatu Miasto Z?otów Gmina i Miasto Jastrowie Gmina i Miasto Krajenka Miasto i Gmina Okonek Gmina Lipka Gmina Tarnówka Gmina Zakrzewo Gmina Z?otów Organy Powiatu Rada Powiatu Komisje Rady Powiatu 1. Komisja Rewizyjna 2. Komisja Bud?etu 3. Komisja O?wiaty i Zdrowia 4. Komisja Ochrony ?rodowiska i Rolnictwa 5. Komisja Porz?dku Publicznego 6. Komisja Samorz?dowa i Polityki Spo?ecznej Zarz?d Powiatu Starostwo Powiatowe Struktura Starostwa Powiatowego Powiatowe Centrum Zarz?dzania Kryzysowego Kontakty Co i jak za?atwi? w Starostwie? Konsultacje Spo?eczne Nabór na stanowiska pracy Og?oszenia Turystyka w powiecie Hotele i Zajazdy Trasy Turystyczne Turystyczny raj Szlaki piesze Szlaki rowerowe Trasy samochodowe Trasy wodne Informator Nieodp?atna Pomoc Prawna Film Dy?ury Aptek Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 Troch? historii Linkownia Dziennik Ustaw WKU - Pi?a Monitor Polski Pobierz pliki Kontakt Dzieje si? w Powiecie Z?otowskim listopad 2016 grudzień 2016 styczeń 2017 luty 2017 marzec 2017 kwiecień 2017 maj 2017 czerwiec 2017 lipiec 2017 sierpień 2017 wrzesień 2017 pn wt ?r czw pt so nd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kategoria: Wszystkie Aktualno?ci Kalendarz wydarzeń Wirtualny spacer Po powiecie z?otowskim Urz?d miasta Rynek Ko?ció? Park miejski Starosta odpowiada Zadaj pytanie Sprawd? udzielone odpowiedzi Sonda Newsletter Lista subskrybentów Je?eli chcesz by? informowany o aktualno?ciach w serwisie, podaj swój adres e-mail. ?led? nas na: Facebook Twitter Google+ Na skróty Gminy Powiatu Organy Powiatu Starostwo Powiatowe Turystyka w powiecie Informator Pobierz pliki Kontakt Galerie Stolarze na medal! Nagrody Powiatu Z?otowskiego rozdane Pracownik do 29 lat na wag? Z?OT(ow)A! Ró?ane Mistrzostwo dla KOS Piecewo Jastrowie Znamy laureatów powiatowego etapu konkursu ?25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni? Imponuj?ce dofinansowanie dla SOSW. Starosta gratuluje Starosta Ryszard Go?awski spotka? si? z wicemarsza?kami województwa wielkopolskiego Informacja - wykaz nieruchomo?ci przeznaczonych do sprzeda?y dotycz?cy nieruchomo?ci po?o?onej w Krzywej Wsi Go?cie z poznańskiego UAM z wyk?adami w I LO Starostwo Powiatowe w Z?otowie Aleja Piasta 32 77-400 Z?otów Godziny otwarcia: Poniedzia?ek: 8:00 - 16:00 Wtorek - Pi?tek: 7:30 - 15:30 Tel.: (+48) 67 263 32 20 Fax.: (+48) 67 263 28 02 Email: starosta...

zlotow-powiat.pl Similar Website

Domain Site Title
pyrzyce.pl Aktualno?ci - Starostwo Powiatowe w?Pyrzycach
brodnica.com.pl Aktualno?ci - Starostwo Powiatowe w?Brodnicy
powiatzgorzelecki.pl Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu - Aktualno?ci
powiatlipsko.pl Aktualno?ci - Starostwo Powiatowe w Lipsku
kedzierzyn-kozle.pl Aktualno?ci - Starostwo Powiatowe w K?dzierzynie-Ko?lu
powiat-zlotoryja.pl Start - Starostwo Powiatowe w?Z?otoryi
powiatrypinski.pl Starostwo Powiatowe w Rypinie
leczycki.pl Starostwo Powiatowe w???czycy
powiatbrzeski.pl Starostwo Powiatowe w Brzesku
powiat-lubin.pl Starostwo Powiatowe w Lubinie
powiatkutno.eu Starostwo Powiatowe w Kutnie
powiat-leski.pl Starostwo Powiatowe w Lesku
opatow.pl Starostwo Powiatowe w Opatowie
lodzkiwschodni.pl Starostwo Powiatowe w ?odzi
monki.pl Starostwo Powiatowe w Mońkach
powiat-wieruszowski.pl Starostwo Powiatowe w Wieruszowie.
powiatkolno.pl Starostwo Powiatowe w Kolnie - Starostwo Powiatowe w Kolnie
powiat-lebork.com Starostwo Powiatowe w L?borku